Informasjon fra skole og barnehage

Regjeringa har vedtatt at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av koronautbruddet fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Staten tar regningen
Regjeringen har gått inn for å at foreldre skal slippe å betale for en tjeneste som ikke er tilgjengelig etter vedtaket om stenging av skoler og barnehager. Dette kommer frem i en pressemelding som kunnskapsdepartementet la frem tirsdag 17. mars. Pressemeldingen leser du her

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner.
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilt omsorgsbehov, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. For disse gruppene skal kommunen gi et omsorgstilbud.

Terskelen for å få et omsorgstilbud er høy på grunn av hensynet til smittevern. Derfor bør dette tilbudet avgrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet. Det er to vilkår for å få slikt tilbud:

1.     Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 

2.     Personell med andre kritiske oppgaver (for eksempel reparere teknisk utstyr            på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:        

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bor med to foreldre, eller tilsvarende juridiske omsorgspersoner, må begge foreldrene ha kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre kritiske oppgaver.
  • Det er ikke andre muligheter for barnepass. NB: Besteforeldre over 60år skal ikke brukes som barnepass.
  • Arbeidsgiver må ved forespørsel kunne bekrefte at omsorgspersonene er personell med kritiske samfunnsfunksjoner og/eller har kritiske oppgaver.
  • I Bamble er det opprettet omsorgstilbud ved alle kommunale barnehager og barneskoler. Dersom du er i kategorien som har rett på et omsorgstilbud tar du kontakt med skolen/barnehagen for avklaring av tilbudet.
  • Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. 
  • Da betaling for barnehage og SFO blir sendt ut forskuddsvis er fakturaen for mars allerede sendt ut. Vi ber om at denne betales innen 20. mars. Det vil ikke bli sendt ut faktura for april.
  • Videre utvikling må ses an, og en avregning for tap av plass vil bli foretatt når kommunen er i normal drift igjen. 

Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets sider

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020