Informasjon til barnehageforeldre

Vi er opptatt av at det skal være trygt for barna å gå i barnehagen når den åpner igjen på mandag. Her er tiltakene som vi har gjort for å sikre dette.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig.

Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

 

Det er trygt for barn å gå i barnehagen
For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:
• vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
• ha godt renhold i barnehagen
• vaske leker jevnlig
• være ekstra mye ute med barna i tiden framover
• ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

 

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen.

 

Ikke ta med leker hjemmefra
Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.


Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Oppdatering av informasjon
Barnehagene vil før og under åpning, utarbeide egne rutiner for å forebygge smitte. Ut fra erfaringer som barnehagene gjør seg, vil det skje endringer. Det er derfor viktig å følge med på informasjonen som blir hengt opp eller sendt ut på mail.

Informasjon om barnehagenes åpningstid
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder som bidrar med råd og veiledning til barnehager i drift under koronavirusutbruddet våren 2020.


Det er kommunen som barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Bamble kommune er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern.

For å kunne imøtekomme veilederens anbefalinger, ser kommunen et behov for å redusere barnehagenes åpningstid noe.

Fra og med mandag 20. april og til og med fredag 24. april vil barnehagenes åpningstid være fra kl. 08.00 – 16.00.

Bamble kommune har vært i dialog med Porsgrunn kommune, som også vil operere med reduserte åpningstider.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om videre åpningstid i slutten av neste uke.

Foreldrebetaling for barnehage
Når barnehagene gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.


Foreldrebetalingen gjelder ikke for barn i risikogruppe som har legeerklæring på at de ikke skal benytte seg av barnehagetilbudet. Foreldre må da søke skole og barnehageadministrasjonen om betalingsfritak.


Foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer, kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte.

For å få til en god hverdag for barna, er det viktig at vi sammen finner gode løsninger og har forståelse for hverandre.

Med vennlig hilsen

Bjørg Rein
Kommunalsjef for skole og barnehage

 

Korona-veileder for smittevern i barnehagene
Fra og med mandag 20. april og senest 27. april, vil barnehager igjen åpne opp etter at de ble vedtatt stengt 12. mars i år, grunnet frykt for spredning av koronavirus.

I anledning gjenåpningen ble det på en pressekonferanse onsdag 15. april fremlagt en veileder, utarbeidet av Folkehelseinstituttet, som skal sikre smittetiltak i barnehager over hele landet, med anmodning om at rutiner er på plass innen åpningsdato.

Veilederen gir konkrete råd om blant annet sammensetting av barnegrupper og hygienetiltak for å sikre en trygg og forsvarlig gjenåpning for både barn, foreldre og ansatte i barnehagen.

Veilederen for barnehagene 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020