Informasjon til jegere

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Faktaartikkel fra Mattilsynet publisert 14.12.20


For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fugler. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøttet.

Hvorfor er jakta på storskarv, kråke, skjære, ravn og andefugler stanset?

Det er viktig for å kunne hindre at fugl som er smittet flytter seg til nye områder, og på den måten kan spre fugleinfluensa. Det er viktigere at fuglene får være på stedet der de er og får være i fred til de dør hvis de er smittet eller foretar naturlig forflytting.

Hvilke fugler er det nå forbudt å jakte?
•storskarv
•kråke
•skjære
•ravn
•brunnakke
•grågås
•kanadagås
•knoppand
•kortnebbgås
•krikkand
•kvinand
•laksand
•mandarinand
•siland
•stivhaleand
•stokkand
•stripegås
•svartand
•toppand
•ærfugl

Hvor gjelder jaktforbudet?

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:
•Trøndelag
•Møre og Romsdal
•Vestland
•Rogaland
•Agder
•Vestfold
•Telemark
•Viken
•Oslo
•Innlandet

Hva er poenget med å stanse jakta på disse fuglene, når det likevel er bare få dager igjen av jakta?

Selv om det nå er få dager igjen av jaktsesongen på noen arter, må vi nå gjøre tiltak for å redusere risikoen for at smitten sprer seg. Noen av artene har også jaktsesong som kun tar pause gjennom jul og nyttår. Vi vet heller ikke hvor utbredt smitten er.

Hvor lenge dette jaktforbudet vil være gjeldende er ikke mulig å si noe sikkert om nå.

Hvor er jakta stanset?

Jakta er stanset i høyrisikoområdet som for øyeblikket er definert som alle fylker sør for Nordland.

Betyr jaktstansen at man ikke bør skremme fugler i det samme området?

Ja, vi anbefaler at man nå er mer forsiktig med hvor man beveger seg og i hvilken grad man forstyrrer fugler i disse områdene.

Hvordan bør en jeger håndtere fugleviltet?

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

Er det trygt å spise fuglene?

Ja, fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, varmebehandlet til 70 grader. Dette er en generell og god regel.

Link til nettsak hos Mattilsynet

Sist oppdatert: 15. desember 2020