Innsynsløsningen i Bamble kommune er nede

Innsynsløsningen som er knyttet til offentlig journal er for tiden nede, men leverandøren jobber med en løsning. Vi beklager ulempen dette medfører.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020