Kommunedirektør ønsket nye ansatte velkommen

Nylig var det et informasjonsmøte for nyansatte i Bamble kommune, og alle ble ønsket velkommen av kommunedirektøren.

Det var i alt 14 nyansatte som ble ønsket velkommen av kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang. De nyansatte representerte ulike avdelinger i kommunen blant annet barnehage, skole, helse, økonomi, servicetorg og kommunikasjon.

Kommunedirektøren understreket at alle i Bamble kommune jobber sammen som ett lag. Alle har et viktig arbeid å utføre, og hvem sin jobb som har størst betydning kan variere fra dag til dag.

Han påpekte at de nyansatte utgjør en viktig ressurs og ser kanskje ting på en ny måte. Han oppfordret derfor de nye medarbeiderne til å stille spørsmål og komme med forslag til eventuelle endringer.

Til slutt  gjorde han de ansatte oppmerksom på at alle som jobber i kommunen er "kommunedirektører",  og at de representerer Bamble kommune både i jobben sin, og i hverdagen ellers. 

Tilstede på informasjonsmøtet var også HR-sjef Kristin Alseth Hansen, HMS- og kvalitetssjef Øystein Polland og HR-rådgiver Monica Cronblad Isaksen. De informerte om hvordan kommunen er bygd opp, hvilken rolle den har og hvem som kan kontaktes ved behov.

Bilder fra informasjonsmøtet for nyansatte

Foto: Øystein Polland

 

 

 

 

Sist oppdatert: 02. november 2020