Kommunen ringer til alle over 75 år

Målet er å snakke med alle før påske.

Ifølge sentrale helsemyndigheter er alle over 75 år i risikogruppen for koronasmitte.

Ringer alle

Nå vil tjenestekontoret i Bamble kommune kontakte alle innbyggere i denne aldersgruppen for å forsikre seg om at de har det bra.

Det er ikke alle som benytter seg av kommunens tjenester og nå ønsker kommunen å nå ut til alle.  

Mer enn tusen

- Vi ønsker å vite mer om hvordan det går med alle sammen. Helse og omsorg har satt fokus på dette, og tjenestekontoret står nå i spissen for dette tiltaket, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

Sammen med mange andre fra tjenestekontoret er Anette Ulvi Garstad og andre virksomheter allerede i gang med å ringe til mer enn 1000 innbyggere som er over 75 år i kommunen.  

Fange opp de som er alene

-Vi skal ringe alle og målet er at vi skal snakke med alle før påske, sier Anette som er konstituert avdelingsleder i helse og omsorg.

- Vi ønsker å fange opp de som kanskje ikke har noen. Vi vet ikke hvordan folk har det nå som de er mer isolert, sier hun.  

Takknemlig oppgave

Anette er godt i gang med ringerunden sammen med rundt 15 medarbeidere fra ulike enheter og så langt er tilbakemeldingene fra de som blir ringt opp svært positive.  

-Det er en sånn takknemlig oppgave. De er så fornøyd og takker for at vi ringer. De føler seg sett, sier Anette.    

På bildene: Anette Ulvi Garstad alene og sammen med ordfører Hallgeir Kjeldal og  journalist Tom Hansen i Porsgrunn Blad som ønsket å høre om kommunens tiltak.

      

Sist oppdatert: 18. oktober 2020