Korona-status

Per i dag er det kun én person som er smittet av koronaviruset i Bamble kommune. Kommunen har satt kriseledelse og forbereder seg på å håndtere eventuell smitte av koronaviruset.

Nasjonale helsemyndigheter følger situasjonen med koronaviruset nøye.
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helsemyndigheter i øvrige nordiske land har nå fokus på beskyttelse av sårbare grupper, utvidet testing av helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt og testing av alle som kommer fra høyrisikoområder, melder Helsedirektoratet.  

Kommunen følger situasjonen fortløpende og forholder seg til råd fra Folkehelseinstituttet. Lokalt i Bamble kommune har vi satt kriseledelse, og vi forbereder oss på å håndtere mulig smittede.  

Per i dag har vi kun én person som er smittet av koronaviruset i Bamble kommune, og det er svært viktig at alle innbyggerne gjør det vi kan for å redusere smitterisiko.  

Det finnes mye informasjon om koronaviruset.  Vi har derfor samlet noen av de aller viktigste rådene:    

Beskytte seg mot smitte
God hoste- og håndhygiene er det viktigste tipset fra Folkehelseinstituttet for å unngå smitte.

  • Hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon som Antibac er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
  • Alle som hoster bør hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren.    

Ved mistanke om sykdom     
Personer som i løpet av de siste to ukene har vært på reise i land med utbredt spredning av viruset, skal automatisk holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om vedkommende har symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man kan komme i kontakt med andre.  

Risikolandene per i dag er:

Hubei-provinsen i Kina
Iran
Sør-Korea
Italia
Østerrike: Tirol  

Se siste oppdatering vedrørende risikoområder.

Personer som mistenker at de har blitt smittet, skal ikke oppsøke lege, men ringe legevakt eller Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599, for å avtale testing.  

Helsepersonell som har vært på reise utenfor Norden, og har symptomer på luftveisinfeksjon, skal automatisk i hjemmekarantene og være borte fra jobb i 14 dager. Vedkommende bør ringe Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599, for å avtale testing.  

Personer som får bekreftet koronasmitte blir satt i hjemmeisolasjon for å unngå videre smitte.    

 

Sterk oppfordring ved arrangementer  

Bamble kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet og oppfordrer arrangører sterkt til å avlyse eller utsette arrangementer med 500 personer eller mer. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Reise og deltagelse på kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren, samling av folk i risikogrupper og personer fra et større geografisk område bør vurderes nøye. Skypemøter, webinarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig.    

 

Tiltak som kommunen gjør

Bamble kommune har bestemt at møter, arrangementer og tilstelninger i kommunens regi som ikke er strengt nødvendige, utsettes inntil videre eller avlyses for blant annet å prioritere ressursene til å opprettholde forsvarlig drift. Reisevirksomhet og deltakelse på interne og eksterne kurs/seminarer o.l. som ikke er strengt nødvendig unngås inntil videre. Telefon- eller Skype-møter o.l. bør vurderes som alternative løsninger.  

Det bes om fokus på god hånd- og hostehygiene og vi ber om at Hygieneplakaten skal henge oppe på alle personalrom o.l.    

Kommunen oppfordrer sine ansatte til å unnlate å reise til land med stor smittespredning.          

 

Har du spørsmål?

Fullstendig informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider    Finner du ikke det du lurer på der, ring: 815 55 015 (Folkehelseinstituttets informasjonstelefon) eller Bamble kommunes informasjonstelefon for korona tlf. 97058599 hverdager fra kl 08.00-15.30.      

Sist oppdatert: 18. oktober 2020