Krever endring av unntaksregel

Ordførerne i Grenland reagerer sterkt på unntaksregelen i hytteforbudet. I dag sendte de inn en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innførte hytteforbud

Regjeringen la torsdag 19.mars frem at det skulle gjøres endringer i smittevernlovens forskrift som omhandler karantene og isolasjon i anledning utbrudd av Covid-19.

Forskriften vil derfor nå også gjelde opphold på fritidseiendommer. Personer forbys med dette å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.

Noen unntak 

  • Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates, men det oppfordres til å se på muligheten for å benytte seg av lokale tjenester eller andre i nærmiljøet til å utføre slikt arbeid der dette er et alternativ.
  • Personer som er i karantene etter smittevernloven §2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter §4 i forskriften. Det oppfordres imidlertid til å se på andre mulige løsninger for overnatting først.

Dispensasjon For de overnevnte unntakene så er det ikke behov for å sende hyttekommunen søknad om dispensasjon. I alle andre tilfeller vil ikke dispensasjoner behandles. Forskriften er tydelig på dette punktet og kommunene har heller ikke kapasitet til å ta imot slike henvendelser.

Varighet
Forskriften trådte i kraft samme dag og gjelder til og med 3. april 2020.

 

Ordførere reagerer
Ordfører Hallgeir Kjeldal reagerer sterkt på unntaksregelen som gjør det mulig for familiemedlemmer til personer med påvist koronasmitte, å reise på hytten utenfor sin hjemkommune.

Sammen med ordførere i Porsgrunn, Skien, Siljan, Drangedal og Kragerø han i dag bedt myndighetene om å endre dagens forskrift. 

Her er uttalelsen som ble oversendt Helse- og omsorgsdepartmenetet i dag.

Vi er veldig fornøyd med at forbudet mot overnatting i fritidshytter endelig ble vedtatt. Vi ber alle om å forholde seg til dette, noe vi håper og tror vil skje.

Men, vi forstår overhodet ikke unntaksregelen. Den er meningsløs. Den gjør situasjonen enda verre.

Regjeringen åpner for at familiemedlemmer som er i karantene kan dra på hytta, når årsaken til karantenen er at noen andre i familien er bekreftet smitta av koronaviruset. Det gir ingen mening.

Sannsynligheten er jo høy for at personer som er tett på andre som er positivt smitta, også selv kan være smitta. Det er jo nettopp derfor de er i karantene. Det er disse personene nå regjeringen lar få dra på hyttene sine. Resultatet er at vi sender folk med høy risiko for smitte på hyttene sine, mens de som ikke er i karantene og har lavere sannsynlighet for smitte, skal være hjemme.

Dette river bort hele formålet med forbudet.

I tillegg har vi ingen mulighet til å kontrollere og håndheve forbudet, eller oppfølgingen av unntaksregelen.

Vi krever at regjeringen i dag endrer forskriften, slik at ingen får dra på hytta.

Vi ber innstendig om at ingen bruker hyttene sine nå.

Grunde Wegar Knudsen, Tor Peder Lohne, Trond Ballestad, Robin Kåss, Hallgeir Kjeldal og Kjell Abraham Sølverød

Sist oppdatert: 18. oktober 2020