Legat til sosiale formål 2020

I år kan det totalt deles ut inntil kr. 15 000 kroner til vanskeligstilte personer i Bamble. Husk å søke innen 01.oktober.

 

Søknad skrives på fastsatt skjema som du finner HER
Se også «Regler for tildeling av legatmidler».
Søknadsskjema kan også hentes på servicetorget på Bamble rådhus.

Søknadsfristen er 1. oktober 2020. Søknader mottatt etter denne dato blir ikke behandlet.

 

Søknaden sendes til:
Bamble kommune v/ Legatstyret
Pb. 80
3993 Langesund

Sist oppdatert: 18. oktober 2020