NASJONALE PRØVER 2020

Vi gratulerer elever i Bamble med svært gode resultater! Se resultatene her.

De nasjonale prøvene måler kompetanse i lesing, engelsk og regning på 5., 8., og 9. trinn.

 

Best i fylket
For Bamble sine elever så er årets resultater svært gode.

I lesing og engelsk for 5. trinn, så er Bamble sine resultater best i Vestfold og Telemark fylke.

 

Najonalt snitt

I regning kan vi også vise til gode resultater hvor vi ligger på nasjonalt snitt og over snitt for Vestfold og Telemark.

 

Flere får bedre resultater

Det som er ekstra gledelig er at vi ser en tydelig bedring sammenliknet med tidligere når det gjelder antallet elever som befinner seg på laveste mestringsnivå.

 

Tett på nasjonalt snitt

For ungdomstrinnet  så viser resultatene seg nokså stabile over tid. Her ligger resultatene tett på det nasjonale snittet og snittet for Vestfold og Telemark.

 

Se resultatene for de nasjonale prøvene som ble gjennomført høsten 2020 her.

 

Vi heier på alle våre flotte og mangfoldige elever i Bambleskolen!

 

Øyvind S. Hansen,
skolefaglig rådgiver.

 

Sist oppdatert: 13. november 2020