Innsynsløsningen/ innsynsbegjæringer er nede.

Innsynsløsning knyttet til offentlig journal i Bamble kommune er fortiden ute av drift.

Leverandør jobber med å finne løsning. Vi beklager ulempen dette medfører.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020