Nedetid på offentlig journal

Nedetid på offentlig journal 16 .desember 2021

16 .desember fra kl. 21.00 skal offentlig journal oppgraderes. I denne perioden vil man ikke ha tilgang til å be om innsyn.

Sist oppdatert: 16. desember 2020