Nye korona-råd i Grenland

Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark er enige om å innføre regionale koronatiltak i kommuner med høy smitte, i tillegg til nasjonale råd og tiltak.

De nye ekstra tiltakene vil gjelde i kommunene Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg (sone 1)

Ved vurdering av hvilke tiltak man skulle iverksette ble det tatt spesielt hensyn til at barn og unge skal holdes i aktivitet både på skolen og i fritiden.

Kommuner med lav smitte skal følge de nasjonale rådene.

Her er rådene man ble enige om i sone 1:
Dette er råd som gjelder for Bamble fra i dag.

  • Kommunen anbefaler stans i breddeidrett for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevner, cup, turnering og kamp.

 

  • Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for barn og unge under 20 år. Kommunen anbefaler at man ikke gjennomfører stevner, cuper, turneringer eller kamper på tvers av kommunegrenser.

 

  • Idrettshaller, bibliotek, bingohaller, museum er fortsatt åpne

 

  • Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde 1-meters avstand. For eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter.

 

  • Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av hjemmekontor skal så langt som mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge.

 

  • Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på tidspunkt der mange reiser.

 

  • Om du blir syk mens du oppholder deg i fritidsbolig, anbefaler kommunen at du fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen hjemkommune, dersom det kan gjøres på en forsvarlig måte.

 

Videregående skole

Fylkeskommunen har besluttet at videregående skoler i røde kommuner går inn i rød beredskap. Rødt beredskapsnivå innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler på rødt nivå fra og med mandag 9. november innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning

Sist oppdatert: 06. november 2020