Nye korona-tiltak

Alle skoler og barnehager stenges.

Helsedirektoratet har besluttet at alle landets skoler og barnehager skal stenges fra torsdag ettermiddag. Kommunen er i full gang med å planlegge hvordan dette praktisk skal gjennomføres.

Kriseledelsen i Bamble kommune var i dag samlet for å diskutere tiltak for å forhindre eventuell smitte av koronaviruset.


Følgende beredskapstiltak er planlagt iverksatt:


Det er nå innført besøksforbud ved følgende steder:

  • bofelleskap (Nustadveien, Pedellen, Reidunsvei, Rugtvedt avlastningsbolig, Øvre Nustadvei, Krogshavn 1 etg.)
  • døgnbemmanede boliger (Stathelle bokollektiv, Krogshavn 2 etg., Vest Bamble aldershjem)
  • sengeavdelingene ved Bamble Helsehus

Disse tilbudene vil bli stengt fra torsdag 12.03.20:

  • Nustad gård
  • Dagavdelingen ved Bamble Helsehus
  • Herresenteret
  • Bamble frivilligsentral Stathelle
  • Sentrumsgården kulturhus

 

  • Alle kommunale treningsgrupper avlyses
  • Alle arrangementer på institusjoner og boliger avlyses, også gudstjenester

Det jobbes kontinuerlig og systematisk med å opprettholde kommunale tjenester innenfor liv og helse og andre vitale samfunnsfunksjoner.


Innbyggerne må i tiden fremover forvente mindre kapasitet på kommunale tjenester også innenfor helse og omsorg. Dette er for å sikre at vi har kritisk personell tilgjengelig til de viktigste oppgavene. Nødvendige helsetjenester opprettholdes.


Vi følger situasjonen fortløpende og vil koordinere tiltakene med våre nabokommuner så langt som mulig.


Helsedirektoratet ønsker ikke innreise fra risikoområder. Bamble kommune har fergeanløp fra Danmark og kommunen har beredskapsplaner for å håndtere en eventuell karantenesituasjon.

Det viktigste tiltaket til å forhindre smitte er fremdeles god håndhygiene og hostevaner.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020