Nye nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak. Les mer om tiltakene her. Vi kommer også med mer informasjon i forbindelse med de nye tiltakene i morgen.

 

Sprer seg raskt

Norge er i starten på andre smittebølge, og koronaviruset sprer seg raskt. På dagens pressekonferanse kom statsministeren Erna Solberg med en klar oppfordring.

- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

-Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sa statsminister.

Her er regjeringens anbefalinger for alle i hele landet

 

Sosial kontakt

•Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

•I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

•Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

•Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

•I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

 

Reiser

•Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

 

Skoler og utdanning

•Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)

•Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

 

Regler for alle i hele landet

 

Private sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

 

Karantene og reiser

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.

Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

 

Nye tiltak i regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere nøyaktig hvilke tiltak som er aktuelle i ulike regioner i landet, slik at det kommer tydelig frem hvilke tiltak som er nødvendige å vurdere når smittesituasjonen utvikler seg. Kommuner i en bo- og arbeidsregion som innfører tiltak bør gjøre det mest mulig likt og samordnet. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak vil oppdateres i henhold til endringene.

 

Stans i breddeidrett for voksne

Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

Obligatorisk hjemmekontor

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs

Arbeid som pågår:

Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede om det på nasjonalt nivå bør anbefales eller innføres krav om hurtigtest før ansatte går på jobb i sykehjem og omsorgsboliger, og bruk av munnbind på slike steder.

Helsedirektoratet gis i oppdrag å oppdatere faglige råd som skal ivareta sårbare grupper i helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet skal også utarbeide retningslinjer og veiledningsmateriell som skal sikre nødvendige tjenester for hjemmeboende tjenestemottakere og deres pårørende.

Helsedirektoratet gis i oppdrag å revidere veileder om smittevern i kollektivtransport og foreta innskjerpinger. Dette gjelder også skolebusser.

 

Sist oppdatert: 05. november 2020