Nye smitteverntiltak innføres fra 21. desember kl.18.00

Bamble kommunestyre har i dag vedtatt nye smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av Covid-19 i Bamble.

I et ekstraordinært kommunestyremøte vedtok kommunestyret i dag en lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune.

Forskriften er gjeldene fra og med mandag 21.12.2020 kl. 18.00 til og med 04.01.2021 kl. 24.00.

Bakgrunnen for vedtaket er en helhetlig vurdering av smittesituasjonen både i kommunen og i Grenlandsregionen, som de siste ukene har vært økende.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

 

Det vil bli utarbeidet en veileder til forskriften, hvor innholdet presiseres nærmere.

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune

 

Sist oppdatert: 21. desember 2020