Ordførere med koronaråd

-Dropp jobb og fritidsreiser til Oslo om du kan, bruk munnbind der det trengs og registrer deg ved restaurantbesøk

Det sier ordførerne i Skien, Porsgrunn og Bamble i en oppfordring til befolkningen i Grenland. 

 

- Smitten er på vei opp i grenlandskommunene. Vi har god kontroll på de utbruddene vi har hatt her så langt. Det betyr at vi ikke trenger å sette krav, men gi gode råd, sier de.

 

Mye av den smitten vi har opplevd i det siste kan spores tilbake til besøk i Oslo. De er derfor opptatt av at alle reiser til og fra hovedstaden må være strengt nødvendig for å gjennomføres.

 

Her ordførernes tre Osloråd:


1. Kun nødvendige reiser til Oslo
Smitten vi har opplevd i det siste kan spores tilbake til besøk i Oslo. Vi er derfor opptatt av at alle reiser til og fra hovedstaden må være strengt nødvendig for å gjennomføres.

 

2. Færre arbeidsreiser
Vi oppfordrer de i Grenland som har arbeidsplass i Oslo, eller som trenger å pendle gjennom Oslo, til å ta i bruk hjemmekontor i stedet for å reise. Det samme gjelder Osloinnbyggere som har arbeidsplass i Grenland.

 

Vi ber arbeidsgivere om å ta et spesielt ansvar for å tilrettelegge for å begrense ansattes reiser.

 

3. Bruk munnbind
Når du må være i Oslo – bruk munnbind der det er tett med folk – kollektivtrafikk er et godt eksempel. Tenk på 1-metersregel og hygiene!

 

De har også to oppfordringer lokalt:

 

1. Munnbind på offentlig transport.  I rushtiden i Grenland, når det ikke er mulig å holde 1- meteren til andre passasjerer, kan de være lurt å bruke munnbind. Det er ikke noe krav, men et godt råd. Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte, og det er viktig å understreke at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak. En viktig presisering er også at munnbind er først og fremst for å beskytte andre – ikke en selv. Ikke se rart på en som bruker munnbind - personen gjør det av hensyn til deg og meg!

2. Restaurantgjester oppfordres til å registrere seg
Smittesporing er en sentral del av arbeidet med å begrense smittespredning. Det er et nasjonalt påbud om at serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Kontaktinformasjon er viktig for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Det nasjonale påbudet gjelder kun serveringssteder som skjenker alkohol. Vi oppfordrer også serveringssteder uten alkoholservering å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet. Sistnevnte registrering er frivillig fra gjestenes side, men vi håper og oppfordrer alle gjestene om å registrere seg som en del av dugnadsjobben. Dette vil som sagt lette smittesporingsarbeidet dersom en gjest eller ansatt får påvist Covid-19. Da blir det tryggere for alle å gå på restaurant.

Foto: Kyrre Jansen

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020