Pårørendeskolen 2020

Kurs for pårørende til personer med demens.

Pårørendeskolen i Bamble starter onsdag 05. februar Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Kurset vil vektlegge situasjonen til pårørende/nære venner hvor personen med demenssykdom er hjemmeboende. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Kurset holdes over 4 onsdagskvelder fra: kl.18.00 til 21.00

Datoer: 05.02. 12.02, 26.02 og 04.03

Sted: Bamble Helsehus (legevaktsinngang), Sykehjemsveien 1                             

Kursavgift: 300 kr. per deltager. Faktura blir tilsendt. Enkel servering

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over 4 kvelder med følgende temaer:

  • Hva er demens?
  • Når en av de nærmeste utvikler demens.
  • Hjelp til å ivareta egne interesser (økonomiske og juridiske rettigheter for personer med demens)
  • Tilrettelegging i hverdagen og tjenestetilbud i Bamble kommune

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Servicetorget, Bamble kommune, telefon 35 96 50 00

Ellen Udness, telefon 904 76 456 /35 96 55 43

e-post: ellenkristin.udness@bamble.kommune.no

Påmeldingsfrist: Mandag 20. januar.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020