Perioden for stenging er forlenget

Stengingen av gang- og sykkelstien på Grasmyr vil bli forlenget til 01. desember 2020.

I forbindelse med utbyggingen på Grasmyr blir det utført arbeider som kommer i konflikt med gang- og sykkelsti langs Fv 352 Sundbyveien.
Av hensyn til sikkerheten til myke trafikanter har eksisterende gang- og sykkelsti blitt sperret for ferdsel.

Grunnet større mengder fjell i og langs Fv352 (Sundbyveien) blir arbeidet på gang- og sykkelveien forskjøvet. Entreprenør prioriterer nå å ferdigstille krysset så raskt som mulig. Dette innebærer likevel at gang- og sykkelveien vil bli stengt frem til 01.12.2020. 

Perioden for stenging er forlenget frem til 01. desember 2020.

Det legges opp til benyttelse av to alternative gang -og sykkelstier.


Alternativ 1 vil gå på vestsiden av Sundbyveien, fra Grasmyr Servicesenter til Sundbykåsa.

Alternativ 2 vil ligge på østsiden langs synken / skiløypa

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020