Planstrategi 2020-2023

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Formannskapet i Bamble vedtok den 27. februar 2020 i sak 10/20 forslag til planstrategi for 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Dette markerer oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise retning for Bamblesamfunnet og hva som er viktig å prioritere fremover. En viktig oppgave i forarbeidet til samfunnsdelen er å avdekke kommunens langsiktige utfordringer og utviklingstrekk. Dette redegjøres for i planstrategien og planprogrammet, som dermed danner grunnlaget for hvilke områder som skal ha særlig oppmerksomhet i kommuneplanens samfunnsdel, og for kommunens øvrige planer i perioden 2020-2023.

Det kan være ulike syn på hva som er viktige utfordringer og utviklingstrekk. Innspill fra kommunens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og andre interessenter skal bidra til å gi et godt bilde, og vi vil gjerne høre din mening!

Fristen for å komme med innspill er satt til 27. april 2020.

Planstategi og planprogram for Bamble kommune 2020-2023, Formannskapets vedtak

Vedlegg 1 - Kunnskapsgrunnlag for Bamle kommune

Vedlegg 2 - Gjeldene planer for Bamble kommune 2020 - 2023

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020