Presiserer regler for idrett og korona

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norges idrettsforbund tydeliggjort retningslinjene for idrettsaktiviteter under korona-krisen.

Nasjonale retningslinjer

Følgende nasjonale retningslinjer gjelder for idrettaktiviteter pr 1. april 2020:

  • Forbud mot grupper med flere enn fem personer
  • Påbud om minimum 2 meters avstand til andre mennesker
  • Bruk av felles garderober, dusjanlegg eller lignende tillates ikke
  • Bruk av felles utstyr skal som hovedregel unngås  


Spesifikke idrettsregler

Helsedirektoratets retningslinjer gjelder alle idretter i alle deler av landet. Men de ulike idrettsgrenene krever ulik gruppestørrelser og ulik grad av nærkontakt.

Norges idrettsforbund har derfor pålagt de 55 særforbundene å lage koronavettregler for sine idrettsgrener som for eksempel fotball, karate, friidrett, rallycross etc.  

Det er ikke avklart når det enkelte særforbund vil ha klare koronavettreglene for sine idrettsgrener, men Bamble kommune oppfordrer alle idrettslag til å følge anbefalingene fra sine særforbund når de foreligger.   


Organiserte idrettsaktiviteter

Helsedirektoratets tydeliggjøring innebærer at forbudet mot organiserte idrettsaktiviter nedtones til fordel for fokus på forbud mot større grupper og korte avstander.

Dette innebærer ikke et frislipp for organiserte idrettsaktiviteter som for eksempel treninger, samlinger, kamper etc.

Bamble kommune oppfordrer våre idrettslag til å avvente koronavettreglene fra sine særforbund før man vurderer oppstart av organiserte aktiviteter.  

Bamble kommune støtter oppfordringen fra Norges idrettsforbund om at det ikke bør drives idrettsaktiviter med mindre man er 100 % trygg på at aktiviteten er innenfor gjeldende regler og råd.  


Idrett og smitterisiko

Korona smitter i hovedsak på tre måter:

  • Dråpesmitte: Ved at man blir eksponert for spyttdråper etc fra en smittet person.

  • Direkte kontaktsmitte: Ved at man er i direkte fysisk kontakt med en smittet person.

  • Indirekte kontaktsmitte: Ved at man berører eller er i kontakt med objekter som smittede personer har vært i kontakt med.  


De fleste idrettsaktiviter gir risiko for en eller flere av disse smittemåtene. Derfor er det viktig at all idrettsaktivitet overholder de nasjonale retningslinjene. Dersom det ikke er mulig å overholde retningslinjene, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

Lenker og les mer 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020