Presisering vedr. arrangementsrutiner i Bamble

Alle som skal arrangere sammenkomster som samler mer enn 20 personer må melde dette til Bamble kommune via vårt arrangementsmeldingsskjema.

Dette gjør arrangør (ikke utleier) ved å klikke inn her: Arrangementsmeldingsskjema 


Ikke meldepliktig


Private sammenkomster med færre enn 20 personer, er ikke meldepliktig. Faste treninger og øvinger i regi av idretts- eller kulturforening er heller ikke meldepliktige. 

 

Må bruke meldeskjema

Vi vil i løpet av neste uka ha på plass et nytt meldeskjema som er bedre tilpasset koronasituasjonen enn dagens skjema.

Fram til nytt skjema foreligger må alle bruke det eksisterende meldeskjemaet.

Bamble kommune vil på bakgrunn av arrangementsmeldingen vurdere om arrangementet / sammenkomsten er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse.

De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette.

 

Inntil 20 personer


I henhold til nasjonale koronaregler er sammenkomster på privat eiendom med mer enn 20 personer forbudt. Dersom du ønsker å samle flere enn 20 personer til f eks bryllup, bursdag, konfirmasjon, konsert, møte, kamper, religiøse samlinger, seminar etc, så regnes dette altså som et arrangement og det må gjennomføres i et offentlig tilgjengelig utleielokale / sted i henhold til nasjonale koronaregler.


Helsedirektoratet definerer et arrangement som følger:


* Idrettsarrangement (inkludert stevne, cup og kamp), men ikke organisert trening


* Kulturarrangement (inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino), men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver


* Andre arrangementer (inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, konfirmasjoner, bryllup, begravelser og religiøse samlinger), men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner


Se også regjeringens side med spørsmål og svar om arrangementer.

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020