Råd vedr. aktiviteter

Det anbefales fortsatt stans i breddeidretten for voksne. Men noen anbefalinger for barn og unge opphører fra mandag 7. desember.

Dette gjelder nå:

 

Fortsatt stans i breddeidretten for voksne

Kommunen anbefaler fortsatt stans i breddeidretten for voksne. Dette inkluderer organisert trening, stevne, cup, turnering og kamp.

 

Opprettholder all aktivitet for barn og unge

Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten og all aktivitet for barn og unge under 20 år.

Kommunen fraråder likevel fortsatt at det gjennomføres stevne, cup, turnering eller kamp på tvers av kommunegrenser.

 

Noen av disse anbefalingene opphører

 

Treninger og møter

I lys av smittesituasjonen anbefalte kommuneoverlegen 20. november at det ikke ble gjennomført møter eller treninger på tvers av kommunegrenser. Anbefalingen om å unngå møter og trening på tvers av kommunegrenser vil gjelde fortsatt. 

Det ble også anbefalt å unngå å blande skolekretser på treninger og møter. Dette var anbefalinger som gjaldt all aktivitet for barn og unge. Anbefalingene fra kommuneoverlegen om ikke å blande skolekreteser vil opphøre fra mandag 7. desember. 

 

 

 

Sist oppdatert: 03. desember 2020