Rådhuset i Langesund åpner

Rådhuset i Langesund åpner for nødvendige besøk fra og med 19. mai, men med noe redusert tilbud.

Vi ønsker at digital kommunikasjon skal være førstevalget for dialog med saksbehandlere i kommunen.

Dette for å ivareta smittevernet for ansatte og besøkende.

 

De som har et nødvendige ærende på rådhuset, kan fra 19. mai anmode om en samtale med saksbehandler.

 

Saksbehandlerne kan fortsatt ha hjemmekontor enkelte dager og er nødvendigvis ikke tilgjengelig på rådhuset alle dager.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker et personlig møte på rådhuset om å ta kontakt med saksbehandler på forhånd og avtale et møte.

Åpningstidene vil være som normalt fra kl. 07:30 – 15:00 hver dag.

 

Servicetorget

Publikums PC vil ikke være tilgjengelig.

Veiledning i utfylling av søknader og skjema vil bli begrenset, for å kunne ivareta 1 meter avstand.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020