Redusert betaling i SFO

Du kan nå søke om redusert betaling i SFO digitalt.

Du kan søke om redusert betaling i SFO hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

  • Under 5,45 G (pr. 1.5.19 kr 544 226) for 1. og 2. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.
  • Foreldrebetaling til barn på 3. og 4. trinn følger graderte satser (se egen tabell på SFO sin egen nettside).
  • Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.
  • Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og videre.

Maksimal pris er kr. 3 101,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor / far / samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

 

Det skal søkes digitalt.

Søk her

Sist oppdatert: 18. oktober 2020