Regjeringen viderefører korona-tiltak til over påske

På en pressekonferanse i ettermiddag, orienterte statsminister Erna Solberg om at alle korona-tiltak videreføres til over påske.

Dette innebærer blant annet at skoler og barnehager vil fortsette å holde stengt til og med 13. april.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har, uttalte statsministeren i dag.  

Her er noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.

  Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. 

 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt. 

 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres.

  Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.

  Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut.

  Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges. 

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt. 

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.   

Se hele oversikten over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.      

Sist oppdatert: 18. oktober 2020