Restriksjoner for å minske smitteveksten

La oss sammen redde kultur- og idrettslivet fra denne pandemien. Det er nå det gjelder!

Bamble kommune har vedtatt restriksjoner som har til hensikt å dempe smitteveksten mest mulig slik at vi sammen kan begrense de negative konsekvensene av korona-pandemien mest mulig.

Oppfordring til kultur og idrett
Vi ber om at dere alle følger med på Bamble kommune sin informasjonsside om Korona-pandemien. Siden når dere via den gule korona-knappen på forsiden. 

Vi vil også bruke kulturkontorets Facebookside som kanal for informasjon om kultur, idrett og frivillighet.   

 

Det er nå det gjelder
Det viktigste vi kan gjøre for å redde kultur- og idrettslivet fra denne trusselen, er å prøve å kvele pandemien før den bryter ut ytterligere. Det er nå det gjelder.

Bamble kommune henstiller derfor til at dere avlyser alt av aktiviteter, bursdager, selskapeligheter, møter, bryllup og lignende den nærmeste tid. Det er viktig at vi sammen forebygger ansamlinger av folk. 

Her er listen over restriksjoner innen arrangement, frivillighet, kultur og idrett.  

Kontaktinfo 
Ved spørsmål som omhandler kultur, frivillighet, idrett eller arrangementer kan de rettes til kommunens servicesenter tlf: 35 96 50 00 eller på e-post postmottak@bamble.kommune.no. Dere kan også kontakte kultursjef Torodd Eriksen på e-post torodd.eriksen@bamble.kommune.no  

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020