Siviforsvaret tester varslingsanleggene i morgen

Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

To tester i året

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon via radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.

Signalene vil bli testet onsdag 10. juni klokken 12.00.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

 

Mer informasjon

NRK vil omtale prøven på TV kvelden før, samt på NRK radio samme morgen.
Umiddelbart etter signalet er sendt (ca. kl 1200), vil NRK radio lese en melding angående prøven.


Sivilforsvaret vil også legge ut informasjon om varslingsprøven på sin nettside og via Facebook på tirsdag 9. juni 2020.

Sist oppdatert: 18. oktober 2020