Forlenger stenging av campingplasser og gjestehavner

Bamble kommune forlenger stenging av campingplasser og gjestehavner til og med 30. april 2020.

For å begrense smitten av koronaviruset, stengte Bamble kommune alle campingplasser og gjestehavner med umiddelbar virkning 27. mars 2020. Forskriften ble forlenget til og med 27. april 2020.

Faren for smitte av koronaviruset er fortsatt høyst til stedet, og Bamble kommune ser seg derfor nødt til å holde campingplasser og gjestehavner stengt til og med 30. april 2020.

Kommunen vil foreta en snarlig vurdering om forskriften skal endres. Det er smittevernfaglige vurderinger og hensynet til lik praktisering av regelverk for campingplasser og gjestehavner for regionen som vil ligge til grunn for avgjørelsen.

Kommunen vil også være i dialog med representanter fra bransjen i forbindelse med vurderingen som skal gjøres.

Fylkesmannen oppfordrer sterkt til at reglene er like i hele fylket. 

Frem til da, ber vi dere alle om å følge kommunens forskrift.    

FORSKRIFT OM STENGING AV CAMPINGPLASSER, BOBILCAMPING OG GJESTEHAVNER, FOR BEGRENSNING AV KORONASMITTE I BAMBLE KOMMUNE

Hjemmel: Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd. For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

1. Campingplasser, bobilcamping og gjestehavner skal holdes stengt. Overnatting i bobil på kommunale parkeringsplasser tillates heller ikke.

Følgende unntak fra forskrift er gjeldende:

• Dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 19.00.

• Personer folkeregistrert i Bamble kommune som bruker campingvogn eller bobil innad i Bamble kommune.

2. Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 30. april.

Forskriften kan forlenges. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. smittevernloven § 4-1, femte ledd og dette vurderes fortløpende.  

Bamble 24.04 20  

Anders Mølmen
Kommuneoverlege

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020