Stenger campingplasser og gjestehavner

Bamble kommune stenger alle campingplasser og gjestehavner med umiddelbar virkning for å begrense smitten av koronaviruset.

Forskriften skulle opprinnelig gjelde til 13. april, men har blitt forlenget til og med 27. april.

FORSKRIFT OM STENGING AV CAMPINGPLASSER, BOBILCAMPING OG GJESTEHAVNER, FOR BEGRENSNING AV KORONASMITTE I BAMBLE KOMMUNE


Hjemmel: Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

1. Campingplasser, bobilcamping og gjestehavner skal holdes stengt. Overnatting i bobil på kommunale parkeringsplasser tillates heller ikke. Følgende unntak fra forskrift er gjeldende:

• Dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 19.00.


• Personer folkeregistrert i Bamble kommune som bruker campingvogn eller bobil innad i Bamble kommune.

2. Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

3. Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 27. april. Forskriften kan forlenges. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. smittevernloven § 4-1, femte ledd og dette vurderes fortløpende, med en særskilt vurdering 20. april.

 

Bamble 08.04 20

 

Anders Mølmen
Kommuneoverlege

 
Sist oppdatert: 18. oktober 2020