Stenging av gang- og sykkelsti på Grasmyr

I forbindelse med utbygging

I forbindelse med utbyggingen på Grasmyr blir det utført arbeider som kommer i konflikt med gang- og sykkelsti langs Fv 352 Sundbyveien.

Grunnet sikkerheten til myke trafikanter, må eksisterende gang- og sykkelsti sperres for ferdsel. Det vil derfor i perioden 06.05.20 til 29.05.20 legges opp til benyttelse av to alternative gang -og sykkelstier.


Alternativ 1 vil gå på vestsiden av Sundbyveien, fra Grasmyr Servicesenter til Sundbykåsa.

Alternativ 2 vil ligge på østsiden langs synken / skiløypa

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020