Stenging av gang- og sykkelsti på Grasmyr

Perioden for stenging er forlenget.

I forbindelse med utbyggingen på Grasmyr blir det utført arbeider som kommer i konflikt med gang- og sykkelsti langs Fv 352 Sundbyveien.

Grunnet sikkerheten til myke trafikanter, må eksisterende gang- og sykkelsti sperres for ferdsel.

Perioden for stenging er forlenget frem til 01.10.20

Det legges opp til benyttelse av to alternative gang -og sykkelstier.


Alternativ 1 vil gå på vestsiden av Sundbyveien, fra Grasmyr Servicesenter til Sundbykåsa.

Alternativ 2 vil ligge på østsiden langs synken / skiløypa

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020