Svært høy vannstand

Oransje farenivå for Telemark

Mandag kveld og natt til tirsdag er det ventet svært høy vannstand, for strekningen Svenskegrensen til Langesund.

Vannstanden er estimert 100-120 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Vannstanden er ventet å være på det høyeste omtrent kl 16-20, og natt til tirsdag kl 01-05. Det melder Meteorologisk institutt.

 

Alvorlig situasjon

Oransje farenivå beskriver en alvorlig situasjon.

Anbefaling: Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Se mer informasjon om tidevann og vannstand.

 

MYE VANN: Det er forventet svært høy vannstand i dag og i morgen. Foto: Robert Lien Pettersen 

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020