Sykle i veien

Bamble kommune er godkjent som Trafikksikker kommune

Når du sykler i vei eller på veiens sykkelfelt er du definert som kjørende og må forholde deg til trafikkreglene. Syklister har samme rettigheter og plikter som bilister på veien, det innebærer bl.a.:

  • Vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • Vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • Stoppe ved rødt lys
  • Følge fartsgrensen
  • Gi tegn når du svinger
  • Følge anvisning fra trafikkskilter

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020