Til deg som er støttekontakt i Bamble kommune

Informasjon til støttekontakter i forbindelse med nødvendige korona-tiltak.

Besøksforbud og restriksjoner

Etter klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er det innført besøksforbud ved Bamble helsehus.

Når det gjelder bofellesskap og samlokaliserte boliger oppfordrer vi på det sterkeste å begrense og vurdere behov for besøk.

Henstillingen kommer på bakgrunn av at brukerne i disse virksomhetene er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.  

For dere som er støttekontakter for brukere som bor i bofelleskap eller samlokaliserte boliger, ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler.

Tiltakene ser du på Helsenorge

Så fremt både du og bruker er friske, og bruker ønsker å benytte seg av tjenesten, kan du fortsette å være støttekontakt.  

Holde avstand til hverandre

Det er nå innført skjerpede anbefalinger om å holde avstand til hverandre.

Ute, i det offentlige rom bør vi holde minst 1 meters avstand til andre mennesker, og 2 meter når vi er innendørs.

Vi anbefaler at din aktivitet sammen med bruker foregår i friluft.

Hvis det vurderes som uhensiktsmessig å gjennomføre ordinære støttekontaktoppdrag, kan det å ringe være et godt alternativ. Dette kan du avtale med den du er støttekontakt for.  

Lønn

Alle støttekontakter som ikke får gitt bruker et tilbud nå, får ikke lønn for tjenesten da oppdrag ikke kan utføres.   

 

Foto: Bamble helsehus lysthus

Sist oppdatert: 18. oktober 2020