Til deg som støttekontakt i Bamble kommune

Viktig informasjon til støttekontakter i forbindelse med nødvendige korona-tiltak.

Besøksforbud
Etter klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er det innført besøksforbud ved våre institusjoner, bofellesskap og samlokaliserte boliger. Vedtaket kommer på bakgrunn av at brukerne i disse virksomhetene er å anse som spesielt sårbare for smitte av koronaviruset.  

Fra 16. mars
For dere som er støttekontakter for brukere som bor i denne type bolig vil oppdragene settes på pause fra og med 16. mars 2020 og så lenge vedtaket gjelder.  

For andre støttekontakter ber vi om at dere vurderer egen helse og tar de nødvendige forhåndsregler.

Ikke alle berørt av besøksforbudet
Alle støttekontakter som ikke er berørt av besøksforbudet, kan fortsette å gi tjenesten så fremt både du og bruker er friske og man samtidig holder seg oppdatert på gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.  

Lønn
Alle støttekontakter som ikke får gitt bruker et tilbud nå får ikke lønn for tjenesten da oppdrag ikke kan utføres. Eventuelle spørsmål du har vedrørende dette kan rettes til avdelingsleder i virksomheten der brukeren bor.  

Sist oppdatert: 18. oktober 2020