Tilsyn av hytter i påsken

Hytteeiere som har behov for hjelp med å føre tilsyn med sine hytter, anbefales å ta kontakt med selskaper som tilbyr vakttjenester.

Bamble kommune har mottatt henvendelser fra hytteeiere med forespørsel om kommunen vil utføre tilsyn på hyttene i skjærgården i påsken. Henvendelsene knytter seg til det forbudet som gjelder mot å overnatte på fritidseiendommer utenfor egen kommune.

- Bamble kommune har vært i dialog med Kragerø kommune om denne problemstillingen, fordi dette er også aktuelt i vår nabokommune, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

Bamble kommune har ikke tenkt å føre tilsyn med private hytter i påsken.

Kommunen er imidlertid kjent med at det er vaktselskap som utfører denne type tjenester. Kommunen vil oppfordre de hytteeierne som opplever å ha en behov for hjelp til å føre tilsyn med egen hytte, til å ta kontakt med slike selskap på eget initiativ. Bamble kommune har undersøkt om slike tjenester utføres i påsken i vår skjærgård, og vi har fått bekreftet fra Kragerø Vaktservice AS at de leverer slike tjenester på øyene ved bruk av båt. Selskap som Verisure og Sektor Alarm og andre tilsvarende selskaper, er også tjenesteleverandører som Bamble kommune oppfatter leverer tjenester som kan benyttes etter nærmere avtale, og som noen hytteeiere allerede har avtale med.

- Vi håper at de som ser til egen hytte på dagtid også tar et blikk på naboen sin hytte. Jeg oppfatter at forbudet mot overnatting på hyttene blir respektert, og vi ønsker alle våre hytteeiere velkommen tilbake når situasjonen i samfunnet åpner for det igjen.

 

God påske!

Hallgeir Kjeldal

Ordfører

Sist oppdatert: 18. oktober 2020