Trafikksikker kommune

Takk for oppmerksomheten

Å kjøre bil krever fullt fokus! 30% av ulykkene skyldes uoppmerksomhet.

Ha blikket på veien og hodet med deg når du kjører bil!

Bamble kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune 5. mars 2019. Målet med økt fokus på trafikksikkerhet er å få et trygt lokalmiljø og mindre skader.

Kjør forsiktig!

Sist oppdatert: 18. oktober 2020