Utbedre innseilingen til Grenland

Første uka i januar starter Kystverket anleggsarbeidet med å utbedre innseilingen til Grenland.

Først ut er å utbedre farleia gjennom Gamle Langesund (vest av Geiterøya), der hovedarbeidet er å gjøre farleia rettere, bredere og dypere ved å fjerne om lag 140 000 kubikkmeter fjell.

– Det er lite løsmasser, ca 1000 kubikkmeter som er forurensede og som skal leveres på godkjent deponi for denne type masser. I tråd med vilkårene fra fylkesmannen skal området overvåkes med fire turbiditetsmålere (partikkeltetthet i vannet), som markeres med bøye med lys. Det blir også satt opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS, forteller prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket. Hun gjør også oppmerksom på at det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

Viser til nyhetssak fra kystverket:

https://www.kystverket.no

Sist oppdatert: 29. desember 2020