Valg av meddommere

Lister til offentlig ettersyn.

Valg av meddommere til Nedre Telemark tingrett, Agder lagmannsrett og Nedre
Telemark jordskifterett for perioden 2021-2024 – Lister til offentlig ettersyn.


Formannskapets innstilling på valg av meddommere til Nedre Telemark tingrett, Agder
lagmannsrett og Nedre Telemark jordskifterett følger nedenfor.


Det har kommet inn mange søknader, men dessverre var det ikke plass til alle.
Enhver som har noe å innvende til Formannskapets innstilling oppfordres til å melde fra,
innen 26. juni kl. 10.00 til postmottak@bamble.kommune.no

Meddommere - liste til off.ettersyn


Kommunestyret foretar endelig valg 26. juni 2020.

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020