Våre hverdagshelter

Tusen takk til rehabiliteringsteamet

Bamble kommune har mange ansatte som har en krevende arbeidshverdag i disse koronatider.
Nyhetsbildet domineres av nyheter om koronaviruset, og vi trenger alle noen gladnyheter.
I tiden fremover ønsker vi derfor å sette fokus på det flotte arbeidet som gjøres i kommunen vår.

 

Våre hverdagshelter som presenteres i dag:
Marianne Sjøstrøm, fysioterapeut, Ann Kristin Holm Heggland, sykepleier og Lene Skolem, ergoterapeut.
Bildet er ikke tatt under dagens smittevernanbefalinger.

Derfor er de våre hverdagshelter:

De har gjennom pandemien både vært rehabiliteringsteam og koronateam.
De fikk ganske tidlig ansvar for kommunens informasjonstelefon for korona, og har gjennom hele pandemien holdt seg oppdatert på hvilke tiltak som gjelder både nasjonalt og lokalt. De møter både befolkningen og kollegaer på en vennlig og profesjonell måte.
De er fortsatt en stor del av kommunens informasjonstelefon for korona.

Rehabiliteringsteamet har også bidratt svært mye for at vi har fått testet alle de innbyggerne som har vært testet i Bamble,i samarbeid med legevakt. Til midten av august gjennomførte vi all innbyggertesting ved legevakta. Ann Kristin er den i kommunensom har flest dager som tester.

Hun testet nær alle dager hun var på jobb fra mars til august. Hun har også hatt en stor del av opplæringsansvaret ved teststasjonen på fergekaia da vi åpnet den, og bidratt til at vi har en velfungerende test-stasjon med mange gode testere.

Når de ikke jobber med oppgaver knyttet til pandemien jobber rehabiliteringsteamet med rehabilitering for hjemmeboende, i tett samarbeid med hjemmetjenesten. De har fokus på økt livskvalitet, selvstendighet og mestring for Bamble kommunes innbyggere.

 

Med vennlig hilsen
Vibeke Devik
Virksomhetsleder Spesialiserte helsetjenester

Sist oppdatert: 22. desember 2020