Varsel om svært høy vannstand

Oransje nivå for Telemark

Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03.00 og 05.00 natt til onsdag.

Anbefaling: Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

For mer informasjon les her

De tre farenivåene er:

Gult - moderat fare
Oransje - stor fare
Rødt - ekstrem fare

Sist oppdatert: 18. oktober 2020