Viktig informasjon fra kommuneoverlegene

Situasjonen er så alvorlig at vi på det sterkeste anmoder ALLE til å følge reglene som gjelder.

ALLE må bidra
17 av Grenlandskommunenes innbyggere har hittil fått påvist smitte av koronavirus. Det er sannsynlig at flere er smittet uten at de eller vi vet hvem det er. Noen av dem kan ha lite eller ingen symptomer. For å sikre at færrest mulig av dem smitter videre, må vi alle bidra ved å ha fokus på håndvask, god hostehygiene, avstand til andre og redusert sosial kontakt.

Alvorlig situasjon
Kommuneoverlegene i Grenlandskommunene oppfatter situasjonen så alvorlig at vi på det sterkeste anmoder ALLE til å følge de nevnte reglene og dessuten begrense besøk i butikker og andre steder hvor andre ferdes. Vi oppfordrer også til at man holder seg til sin lille familiegruppe og sine aller nærmeste venner.

                                                                              Kommuneoverlegene i Grenland

Sist oppdatert: 18. oktober 2020