Viktig informasjon fra NAV Bamble

Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte i en utfordrende korona-hverdag.

Forventer stor pågang
De neste dagene og ukene forventer NAV Bamble pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Les digital informasjon
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Her kommer også endringer underveis.


Viktige lenker:
Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Informasjon og råd til ansatte som permitteres
Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no. Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

 

Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

  • Permitteringsvarsel

    Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og at det foreligger underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

  • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold
    Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon

  • Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold:
    "Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrere CV på arbeidsplassen.no

Kontaktinfo NAV Bamble – for arbeidssøkere

Foretrukket kanal i disse dager er nav.no, men er det behov for ytterligere hjelp, kan vi nås på følgende nummer:

Vakt tlf – betjent mellom kl. 10 – 14
Tlf. 41233240 – Gjelder økonomisk sosialhjelp
Tlf. 41281604 – øvrige henvendelser

Kontaktpersoner NAV Bamble – for arbeidsgivere
Vi ønsker å opprettholde vår vanlige tilnærming; de som driver bedrift i Bamble skal enkelt få kontakt med oss i NAV.

Vidar Lager
Markedskontakt
Vidar.lager@nav.no
Tlf. 93033796

Mari Engseth Kåsa
Markedskontakt
Mari.engseth.kasa@nav.no
Tlf. 41474975

Karianne Dawson (avd. leder)
Karianne.dawson@nav.no
Tlf. 99693364

Cecilie Røraas
IA – rådgiver
Cecilie.roraas@nav.no
Tlf. 90915710

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020