Viktige møter i november

Presentasjon av budsjettforslaget og kommunestyremøtet

 

Kommunedirektøren presenterer budsjettforslag

Kommunedirektøren publiserer sitt budsjettforslag for 2021 fredag 6. november kl. 14.00.

I den forbindelse inviteres et utvidet formannskap til kommunedirektørens gjennomgang av budsjettforslag for 2021 og økonomiplan for 2021- 2024. Dette skjer på Teams, fredag 6. november kl. 14.00- 15.00.

Pressen inviteres med i Teams-møtet. Opptak av presentasjonen vil i ettertid bli gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Kommunestyret 12. november

På grunn av nåværende situasjon med økende smitte, har ordfører besluttet at kommunestyremøtet 12. november kl. 17.00 gjennomføres som fjernmøte via Teams.

Møtet vil streames slik at publikum og presse kan følge møtet direkte fra Bamble kommunes hjemmeside.

 

Sist oppdatert: 05. november 2020