Vil DU bli vår nye rektor?

Da har du sjansen nå! Søk innen 17.juni!

Bamble kommune har ledig 100% stilling som virksomhetsleder/rektor ved f.t. Rugtvedt skole.

I Bamble har vi et felles ansvar for våre barn og unge. Vår målsetting er at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet. For å lykkes med dette, er det avgjørende at du bidrar aktivt til godt samarbeid på tvers av sektorene i kommunen og andre samarbeidsparter.

Beskrivelse av arbeidssted:
Rugtvedt skole består av 1.-10. klasse med ca. 310 elever og 40 ansatte i skole og SFO. Skolens administrasjon består foruten rektor av to fagledere og en SFO-leder.
Høsten 2021 blir Rugtvedt en ren barneskole med ca.220 elever, da ungdomsskoleelevene flytter til ny skole.

Ansvar og arbeidsoppgaver:
- Strategisk og faglig utvikling av Rugtvedt skole
- Budsjett-, personal og resultatansvar for virksomheten
- Pedagogiske utviklingsarbeid og faglig fornyelse
- Samarbeid og samhandling på tvers i kommunen

Enhet for skole og barnehage sin lederstrategi tar utgangspunkt i følgende fem områder:
- Visjon, verdier og mål
- Utvikle medarbeidere
- Utvikle organisasjonen
- Barn og elevers læringsmiljø
- Ansvarlig myndighetsutøvelse

Bamble kommune legger vekt på å være en aktiv skoleeier som er pådriver og støtter skolene i utviklingsarbeidet.

 

Søk på stillingen her

Vi håper å høre fra deg! :)

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2020