Viltnytt 2020

Informasjon fra Bamble vilt- & innlandsfiskeutvalg.

I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskeutvalget fått delegert ansvaret for alt som hører inn under Viltloven og dens forskrifter. De kommunale planene for hjortevilt blir satt for 3 år av gangen. Hovedmål for hjorteviltforvaltningen gjennomgås og evalueres hvert år for å fange opp uforutsette endringer underveis. Bamble er nå inne i første år av ny 3 års periode.

 

Se Viltnytt 2020

Sist oppdatert: 18. oktober 2020