3 glass med vaksiner eksponert for høy temperatur

Bamble kommune oppdaget i dag at til sammen 3 glass med vaksiner hadde blitt eksponert for høy temperatur over for lang tid.

Dette gjelder vaksine av typen Pfizer/BioNtech comirnaty. Dette gjør at man ikke kan garantere for effekten av vaksinen fra disse glassene, og disse kan da ikke settes.

Denne vaksinene er som kjent meget ømfintlig for temperatur og rystelser.


Dosene i disse glassene var tiltenkt som første dose for innbyggere i Bamble kommune. De berørte er informert, og vil bli vaksinert neste uke.

Bamble kommune ved kommuneoverlegen, som har det øverste ansvaret for vaksineringen, beklager på det sterkeste det som har skjedd, men kan ikke sette en vaksinedose som vi ikke kan gå god for virkningen av, eller på tvers av de nasjonale retningslinjene.


Kommunen har i dag gjennomgått rutinene og har innskjerpet disse ytterligere, slik at man skal unngå at noe slikt kan skje igjen.


Bamble kommune mener at det er viktig med åpenhet rundt vaksineprogrammet, også når ting ikke går som planlagt. Det er så langt vaksinert 709 personer med første dose i kommunen og 188 med andre dose.

 

Sist oppdatert: 21. september 2021