Siste nytt om koronavaksinering

537 bamblinger nå er fullvaksinert!

Bamble kommune har fullvaksinert 537 innbyggere (tall fra FHI oppdatert 26/2-21). Dette er beboere på sykehjem, døgnbemannede boliger og innbyggere over 85 år. I løpet av uke 9 kommer alle innbyggere over 85 år til å ha fått sin andre vaksinedose.

Bamble kommune har også fullvaksinert 80 helsepersonell, og i uke 9 vil ytterligere 100 bli vaksinert etter anbefalt prioritering fra FHI.

Omtrent 400 av innbyggerne mellom 75-84 år har fremdeles ikke fått tilbud om vaksine. Dette skyldes små vaksineleveranser i uke 8, 9 og 10, og at innbyggere som venter på andre dose må prioriteres. Så snart Bamble kommune har nok vaksiner, vil samtlige i denne aldersgruppen bli kontaktet av vaksinasjonsteamet eller fastlegen sin i kommunen.

Videre forløp

Det er foreløpig usikkert hvor store vaksineleveranser som tilfaller Bamble kommune etter uke 10, og det er derfor vanskelig å forutse når alle mellom 75-84 år er ferdigvaksinert. Signaler fra sentrale myndigheter tilsier imidlertid økte leveranser i løpet av mars, med enda større økning i april.

Til og med uke 8 har all vaksinering i Bamble kommune vært med Pfizer-BioNTech. Fra uke 9 starter vi også vaksinering med AstraZeneca. Alt helsepersonell skal heretter vaksineres med sistnevnte. Unntaket er helsepersonell som er over 65 år, eller som har særlig høy risiko for alvorlig sykdom (prioriteringsgruppe 4).

Innbyggere over 65 år eller med særlig høy risiko for alvorlig sykdom skal fortsatt vaksineres med vaksinen fra Pfizer-BioNtech.

Neste gruppe som vil få tilbud om vaksine, er alle mellom 65-74 år, og samtidig personer i aldersgruppen 18-64 år som har sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp.

Sist oppdatert: 21. september 2021