Anmodning om tiltaksnivå 5A

Formannskapet i Bamble kommune har i dag (19.03.21) vedtatt å be staten om å innføre regional forskrift etter kapittel 5A i covid-19-forskriften.

Det vil si særlig høyt tiltaksnivå, og innebærer i praksis nedstenging av samfunnet. Grunnskole og barnehager vil fremdeles befinne seg på gult nivå.

Les mer om hva tiltaksnivå 5A innebærer her: Tiltak ved lokale smitteutbrudd 

Bamble kommune vet foreløpig ikke når tiltakene vil tre i kraft, eller hvor lenge de vil vare. Normalt innføres tiltak for 14 dager.

Staten vil ta en hurtig avgjørelse, og Bamble kommune forventer endelig svar i løpet av det kommende døgnet.

Ny informasjon kommer fortløpende.

Sist oppdatert: 21. september 2021